ANTI-MOUSSE 77 je přetíratelný jakoukoliv barvou a lze na něj nanášet lepidla nebo i jiné hmoty

 

Tento postup lze využít, jak při přípravě podkladu pro následné lepení kontaktních zateplovacích systémů nebo nanášení nátěrů na povrchy znečištěné organickou nečistotou, tak i v rámci pravidelné údržby a čištění povrchů staveb.

VARIANTA 2 Očištění s nátěrem fasády

Na celou zasaženou plochu se nanese rovnoměrně do nasycení povrchu přípravek PCI Multitop FC a nechá se působit 30 minut. Odumřelé řasy, mechy, plísně a prachové částice se následně omyjí z povrchu studenou tlakovou vodou (min. 10 MPa).

Po dokonalém vyschnutí je provedena penetrace přípravkem
PCI Multigrund® PGS.

Je proveden 2× nátěr fasádní silikonovou barvou.

Na ošetřeném povrchu vytváří silikonový nátěr ve vodě těžko rozpustné sloučeniny a tím je chráněn před opětovným výskytem řas, mechů
a plísní po dobu několika let.

DOBA TRVÁNÍ AKCE

do 1 000

2–4

plocha fasády

počet dní

VEŠKERÉ PRÁCE NA FASÁDĚ JSOU PROVÁDĚNY Z VYSOKOZDVIŽNÉ PLOŠINY A TÍM NEDOCHÁZÍ K NARUŠENÍ POVRCHU FASÁDY POUŽITÍM KOTVÍCÍCH PRVKŮ, JAKO PŘI POUŽITÍ LEŠENÍ.

DOBA TRVÁNÍ AKCE

do 1 000

7–10

plocha fasády

počet dní

VEŠKERÉ PRÁCE NA FASÁDĚ JSOU PROVÁDĚNY Z VYSOKOZDVIŽNÉ PLOŠINY A TÍM NEDOCHÁZÍ K NARUŠENÍ POVRCHU FASÁDY POUŽITÍM KOTVÍCÍCH PRVKŮ, JAKO PŘI POUŽITÍ LEŠENÍ.