Mechy a lišejníky změnily vzhled budovy. Mohou narušovat strukturu fasády a přispět k její mechanické degradaci.

Po nanesení přípravku se fasáda omyje tlakovou vodou.

ČIŠTĚNÍ

NÁTĚR FASÁDY

Nátěr fasády je prováděn
z plošiny.

NÁTĚR FASÁDY

Fasáda po dokončení nátěru.