PŘED ČIŠTĚNÍM

Lišejník pokryl větší část střechy. Vyplnil i spáry mezi jednotlivými šablonami.

A PO ČIŠTĚNÍ

Lišejník zcela odstraněn. Očištěním lišejníku i dalších nánosů byl obnoven  původní vzhled střechy.